חנהלה ושמלת השבת עם מיכל הקטנה

פתח תקוה היכל התרבות -חנהלה ושמלת השבת
חנהלה ושמלת השבת עם מיכל הקטנה