חנהלה ושמלת השבת עם מיכל הקטנה

חנהלה ושמלת השבת - תאטרון הצפון
חנהלה ושמלת השבת עם מיכל הקטנה