שמלת השבת של חנהל׳ה

היכל התרבות עפולה
שמלת השבת של חנהל׳ה