שמלת השבת של חנהל׳ה

תאטרון שרובר
שמלת השבת של חנהל׳ה