שמלת השבת של חנהל׳ה

תאטרון ירושלים
שמלת השבת של חנהל׳ה